Elektronická Kniha návštev poľovného revíru je novou alternatívou ku klasickej Knihe návštev. Elektronická kniha návštev poľovného revíru “Poľovnícky denník” je v súlade so zákonom číslo 274/ 2009 Z.z o. poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky